Lejrcenter Birkedal
REGLEMENT

Alkoholpolitik:
Det er forbudt at drikke spiritus på lejren.

Soveafdelingen:
Det er forbudt at tegne eller ridse på vægge, lofter og møbler.
Det er forbudt at ryge på værelserne og at klatre ud eller ind af vinduerne.

Opholdsafdelingen:
Møblerne fra dagligstuen og spisesalen må ikke tages udenfor.
Lejerne opfordres til at benytte skiftesko/indesko på lejren.   

Køkkenet:
Følg de opsatte betjeningsvejledninger ved de enkelte maskiner.

Rengøring:
Lejren rengøres før afrejse i henhold til ophængte vejledninger. Der opkræves ekstra betaling ved mangelfuld rengøring.

Søen:
Søen er bundløs nogle steder - det er derfor forbudt at beskadige eller klatre over det opsatte hegn.

Skoven:
Det er forbudt at brække grene af træer, fælde træer eller på anden måde beskadige skoven.

Bål:
Det er kun tilladt at tænde bål på den eksisterende bålplads ved søen.

Orienteringsløb:
Fjern mærker og andre markeringer fra orienteringsløb eller lignende i skoven.
Respekter opsatte hegn til nabogrundene! 

Skoven:
Skoven på den anden side af Overdrevsvej er privatejet og må kun benyttes til terrænløb med tilladelse fra Kongsdal Skovdistrikt.

Ved afrejse:
Fjern henkastet affald på grunden omkring bygningerne.
Kontroller at samtlige vinduer og døre er lukket/låst. 

Færdsel på privat vej:
Overhold fartgrænsen – max. 20 km/t!
Vær opmærksom på, at vejen også bruges af lejrens naboer samt af lejrens deltagere til gåture mv. – derfor vis hensyn og kør langsomt! 

 

Revideret 1. august 2012