Lejrcenter Birkedal
RENGØRING

Der vil evt. kunne bestilles rengøring hos pedel Inge-Lise Særkjær 24 27 69 28 - mindst 1 måned før lejren starter.
Muligheden for købt rengøring vil afhænge af andre lejemåls start og sluttidspunkt.

Delrengøring:
Rengøring af opholdsafdelingen - inkl. kælder : 2000 kr.
Dvs. at lejer selv skal rengøre begge værelsesafdelinger og gangene i dem.

Helrengøring:
Rengøring af både værelsesafdelinger, opholdsafdeling og kælder: 3000 kr.

Betaling for rengøring efter udlejningen til Irene Olsen sammen med afregning for el og varme.